Voorbeelden

Gebrookerbos: een mooi initiatief in Heerlen-Noord

18 januari 2017
Meimed

Burgerinitiatieven lijken wel de oplossing te zijn voor vele maatschappelijke vraagstukken. Ook in het kader van krimpvraagstukken is er steeds meer de roep naar kracht van onderop waarbij burgers middels initiatieven zelf de regie nemen over hun eigen leefomgeving. Regie en eigenaarschap vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burgers en overheid waarmee beoogd wordt de duurzaamheid van burgerinitiatieven in krimpgebieden te waarborgen. Maar hoe doe je dat, het duurzaam maken van burgerinitiatieven? Een podium bieden waarin initiatiefnemers hun burgerinitiatief zichtbaar kunnen maken, lijkt daarbij een eerste stap te zijn. De conferentie burgerinitiatieven Gebrookerbos van afgelopen maand is daar wellicht een voorbeeld van.

Lees verder op de website van Neimed

Thema's

Regio