Voorbeelden

97
voorbeelden

Een overzicht van inspirerende projecten uit het hele land. Dit zijn voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen en instrumenten die rondom krimpproblematiek ontwikkeld worden. Experimenten die als voorbeelden kunnen dienen hoe er met krimp kan worden omgegaan.