Expeditie 2040

Welk perspectief heeft u op 2040?

Expeditie2040De komende jaren treedt in grote delen van Nederland bevolkingsdaling op. Steeds meer bestuurders richten zich op de vraag hoe zij samen met burgers en maatschappelijke partners de toekomst van hun regio vorm kunnen geven, ook als daar straks minder mensen wonen. Ingrijpende keuzes zijn daarbij onvermijdelijk, want: hoe kan het voorzieningenniveau op peil gehouden worden? Hoe kan een prijsval en structurele leegstand worden voorkomen? Hoe kunnen bedrijventerreinen, scholen en zorg beter worden verdeeld? Maar ook: welke kansen zijn er voor nieuwe voorzieningen en bedrijvigheid?

Dit was aanleiding voor het ministerie van BZK om alle krimp en anticipeerregio’s uit te dagen om mee te doen aan de prijsvraag:‘Win een Expeditie 2040’.

Voor de winnende regio’s is een toekomsttraject  beschikbaar waarin:

  • wordt nagedacht over een toekomst met minder inwoners;
  • een stip aan de horizon wordt gezet en de weg er naartoe in kaart gebracht;
  • inzicht wordt verkregen om op basis van de regionaal onderscheidende kwaliteiten kansen te benutten.

Drie winnaars Expeditie2040 bekend!
Op 2 december heeft juryvoorzitter Jan Mans op de bestuurdersconferentie Krimp in Beweging de drie regio's bekend gemaakt die op Expeditie2040 gaan. De winnende regio’s zijn:

  • Twente;
  • Oost-Groningen;
  • Westelijke Mijnstreek.

De onafhankelijke jury heeft uit dertien inzendingen een keuze gemaakt op basis van vijf criteria (originaliteit, wervingskracht, samenstelling toekomstgroep, kwaliteit inhoud voorstel en haalbaarheid). De inzendingen uit de drie winnende regio's hebben hoog gescoord op deze criteria en vielen bovendien op door de brede maatschappelijke relevantie van de adviesvraag of aanpak voor andere krimp- en anticipeerregio’s in Nederland. Samen met de bestuurders uit de winnende regio's heeft Jan Mans op de bestuurdersconferentie de inzendingen in tijdscapsules gezet. Deze tijdscapsules worden pas in 2040 weer geopend. Tevens complimenteerde Jan Mans alle regio's met de kwaliteit van hun inzending en het commitment in de regio's. Het grote aantal inzendingen liet duidelijk zien dat dat de toegevoegde waarde van een toekomstverkenning in (aankomende) krimpregio's groot is. De juryvoorzitter riep dan ook alle regio's op om op eigen kracht op expeditie te gaan.

De winnende regio’s kunnen hiernaast inloggen op hun digitale toekomstset.

Voor geïnteresseerde is ook de achtergrond bij de bestuurlijke prijsvraag Expeditie 2040 te lezen op deze website: