Partners

Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) verbindt bestaande kennisontwikkelaars, regionale netwerken, sectorale organisaties, marktpartijen en overheden op gebied van kennis over krimp. Deze organisaties voeden het KDT zowel inhoudelijk als in netwerk. Belangrijke samenwerkingspartners zijn:

 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Provincie Limburg
 
Neimed
Provincie Groningen
 
Provincie Zeeland
Platform 31
 
Betawerk
Scoop
 
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland KKNN