Nieuws

Kick Off Kennisnetwerk centrumontwikkeling In Krimp- en anticipeergebieden (KIK)

8 oktober 2014

Op 2 oktober vond de Kick Off plaats van het Kennisnetwerk centrumontwikkeling In Krimp- en anticipeergebieden (KIK). Op Conferentie Detailhandel in Krimp- en anticipeergebieden in april 2014 kondigde Andre de Groot, initiatiefnemer van KIK en Programmaregisseur Actieprogramma "Versterking binnenstad Winschoten" de oprichting van KIK al aan.

Met heuse KIK-filmpjes en een KIK-basispresentatie.

 

Geslaagde KIK Start!

Het was een geslaagde bijeenkomst. De deelnemers kwamen vanuit de verschillende krimp- en anticipeerregio's, maakten makkelijk en snel kennis met elkaar in het onderdeel Zien = Kennen. Dat leidde ook direct tot het delen van kennis en ervaringen op het gebied van detailhandelsstrategieën en centrumontwikkeling zowel vanuit de rollen en insteek vanuit provincie, regionale samenwerkingsverbanden als bij individuele gemeenten.

 

Basistools: vastgoedposities in beeld, vitaliteit bij bestaande ondernemers

Verder waren er interessante inhoudelijke presentaties over belangrijke "basistools" die je kunt inzetten bij de aanpak van centrumontwikkeling, namelijk juiste gegevens over de eigendomsposities in het vastgoed en zicht op de vitaliteit bij de bestaande ondernemers in het winkelgebied. Die presentaties werden verzorgd door het Kadaster (Guido Kuijer, Sjoerd Radersma) en door adviseur Gert-Jan van 't Land over het ontwikkelen van het tool voor "vitaliteit" en waarmee concreet in Winschoten ervaring is opgedaan.

 

2-daags studieprogramma Detailhandelstrategie Oost-Groningen (half april 2015)

Komende periode werkt het KIK-kernteam aan de ontwikkeling van een 2-daags studieprogramma dat gepland staat voor half april 2015 en plaats zal vinden in Oost-Groningen. Daarbij zullen tegen de achtergrond van de kenmerken van deze krimpregio de detailhandelsstrategieën voor Oost-Groningen worden geplaatst in de historie van de regio en van daaruit doorgetrokken worden naar de praktijk en de ervaringen van de laatste jaren en de visie op de aanpak voor de toekomst. De rol en de mogelijkheden van de provincie, regionale samenwerkingsverbanden en de gemeenten bij detailhandelsstrategie komen daarbij uiteraard uitgebreid aan de orde evenals de mogelijkheden om de aanpak in Oost-Groningen te vertalen naar jullie eigen praktijk en ervaringen in andere krimp- en anticipeerregio's.

Video's

KIK Introductievideo: http://www.youtube.com/watch?v=30whIg2SBIc
Casus Winschoten: Actieprogramma “Versterking binnenstad Winschoten”: http://www.youtube.com/watch?v=rAS1uV4YCJ4

Verslagen

KIK-bijeenkomst 8 oktober 2015 ‘Hoe activeer je ondernemers in gebieden die ontgroenen, vergrijzen en verdunnen?’
Lees hier het verslag

 

Meer informatie

Werkt u bij de overheid en bent u betrokken bij centrumontwikkeling en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan KIK, meld u dan aan bij Andre de Groot (aj.degroot@rotterdam.nl).

 

Thema's

Onderwerpen

Regio