Meldpunt knellende regelgeving

3

Jarenlang kende Nederland een groei van het aantal inwoners, huishoudens en van de beroepsbevolking. Het beleid en de regelgeving van de Nederlandse overheden en instellingen stond daardoor in het teken van het sturen, begeleiden en ook stimuleren van deze groei. Deze situatie is zoals bekend aan het veranderen. Maar welke gevolgen heeft dit op wet- en regelgeving. Passen die nog in een veranderende context? Omdat delen van Nederland nog groeien en andere gebieden weer krimpen is uniformiteit op dit gebied niet meer van deze tijd. In de praktijk blijkt het oude beleid negatief te kunnen uitpakken voor krimpende gebieden.

De provincies Groningen, Limburg en Zeeland zijn benieuwd naar deze praktijk. Wij willen situaties of praktijkvoorbeelden verzamelen over hoe bestaande regelgeving nadeling uitpakt voor personen, instanties of bedrijven in krimp- en aticipeerregio's of hoe (en welke) regelgeving innovatieve oplossingen in de weg staat. Uw ervaring of kennis hiervan kunt u emailen naar info@vanmeernaarbeter.nl

Wat doen we met uw melding?
Ingezonden meldingen worden niet meer gepubliceerd op deze website. De redactie bepaalt op basis van de aangeleverde informatie welke (overheids)instantie verantwoordelijk is voor desbetreffende regelgeving en stuurt de melding door. Als indiener ontvangt u daar per e-mail een afschrift van. De desbetreffende instantie kan waar nodig contact met u opnemen ter verduidelijking van uw melding.

Titelsorteerpictogram Geplaatst op Thema Herkenbaarheid Reacties
Planschade 23 juli 2011 Wonen
Leegstand registratie. 12 augustus 2011 Wonen 1 personen
Kleine scholentoeslag in het primair onderwijs 01 juli 2011 Onderwijs 3 personen