Krimp in NL

Krimp in Nederland. De wereldbevolking is in de 20e eeuw verviervoudigd en in Nederland verdrievoudigd. Onze wereld dreigt ten onder te gaan aan dit succes omdat we met z’n allen al meer consumeren, dan er aan grondstoffen op natuurlijke wijze kan worden aangemaakt. Aan die bevolkingsgroei komt nu wereldwijd langzaam een einde. Rond 2035 daalt het aantal inwoners van Nederland, we krijgen te maken met een bevolkingsdaling. Rond 2025 heeft de helft van de Nederlandse gemeenten al te maken met krimp. In Europa (inclusief de niet-EU-landen) is de daling al in 2005 begonnen. De wereldbevolking begint af te nemen rond 2075.

In Nederland is de demografische krimp ook al begonnen, aan de randen van Nederland zoals in Limburg, Groningen en Zeeland wordt de krimp al merkbaar. In recente publicaties over bevolkingsdaling wordt zichtbaar dat ook de zogenaamde nieuwe steden op korte termijn last krijgen van krimp. Dat is enerzijds goed nieuws, maar het brengt ook weer geheel nieuwe vraagstukken met zich mee.
Om een goed beeld te krijgen van deze krimp ontwikkelingen en de gevolgen ervan kunt u terecht op een van onderstaande onderdelen.

 

Demografische krimp is iets waarmee Nederland, Europa en de wereld mee te maken krijgen. Het is goed om hierop voorbereid te zijn.