Kennisagenda 2014

Op deze overzichtspagina staan de kennisvragen uit de Kennisagenda 2014. U kunt per kennisvraag doorklikken naar de lopende onderzoeken die gekoppeld zijn. Wilt u een kennisvraag adopteren? Kijk dan hier voor meer informatie.
 
De Kennisagenda bundelt en stimuleert de ontwikkeling van kennis over krimp. Bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening zijn boeiende, maar complexe processen die vragen om meer kennisontwikkeling. Veel onderzoekers, beleidsmakers en vakgenoten leverden een bijdrage aan de totstandkoming van deze Kennisagenda Bevolkingsdaling.