Kennisagenda 2012

Op deze overzichtspagina staan de vijf hoofdstukken uit de Kennisagenda. U kunt per hoofdstuk doorklikken naar de lopende onderzoeken die gekoppeld zijn aan de 61 kennisvragen.

 

De Kennisagenda bundelt en stimuleert de ontwikkeling van kennis over krimp. Bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening zijn boeiende, maar complexe processen die vragen om meer kennisontwikkeling. Veel onderzoekers, beleidsmakers en vakgenoten leverden een bijdrage aan de totstandkoming van deze Kennisagenda Bevolkingsdaling.

 

1. Bevolkingsdaling als fenomeen

 • 1.1 Betekenis bevolkingsdaling
 • 1.2 Demografische drijvers van bevolkingsdaling
 • 1.3 Regionale uitingsvormen van bevolkingsdaling
 • 1.4 Stabiele ontwikkeling of tipping points?
 • 1.5 Prognoses en scenario’s rond bevolkingsdaling
Uitgelichte onderzoeken
 • Primos bevolkingsprognose 2013: bevolking, huishoudens en woningen. Op gemeente-, wijk- en buurtniveau.
 • Ontwikkelingen in topkrimpgebieden en anticipeerregio's. Een beschrijvende analyse van de Demowijzer.
Bekijk hoofdstuk en onderzoeken

2. Leefbaarheid

 • 2.1 Leefbaarheid en bevolkingsdaling
 • 2.2 Leefbaarheid en voorzieningen
 • 2.3 De rol van sociale vitaliteit en actief burgerschap
Uitgelichte onderzoeken
 • Population Decline and Liveability: an Analysis of People in Communities: over leefbaarheid en sociale vitaliteit in dorpen, wordt o.a. gekeken naar voorzieningen.
 • Onderzoek naar Leefbaarheid (voorzieningenniveau, bereikbaarheid van voorzieningen en actief burgerschap).
Bekijk hoofdstuk en onderzoeken

3. Economische vitaliteit

 • 3.1 Betekenis economische vitaliteit
 • 3.2 Regionaal-economisch perspectief op bevolkingsdaling
 • 3.3 Arbeidsmarkt en bedrijvigheid
 • 3.4 Zorg als nieuwe economische drager
 • 3.5 Bereikbaarheid en economische ontwikkeling
Uitgelichte onderzoeken
 • Ondernemerschap in krimpgebieden (The role of entrepreneurship in regions facing population decline).
 • OECD Local scenario's of demographic change: Policies and Strategies for Sustainable Development, Skills and Employment. RUG heeft deelstudie voor Noord Nederland uitgevoerd.
 • Het project Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies (ITRACT) heeft als doel de bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden in stand te houden en verbeteren.
Bekijk hoofdstuk en onderzoeken

4. Bekostiging en beheer vastgoed

 • 4.1 Omvang waardedaling
 • 4.2 Interventiestrategieën
 • 4.3 Bekostiging
Uitgelichte onderzoeken
 • Pilot waardebehoud onroerend goed.
 • Strategisch Meerjarenprogramma: Commercieel vastgoed. Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten: een institutionele analyse van het overaanbod van winkels en kantoren.
Bekijk hoofdstuk en onderzoeken

5. Sturingsvraagstukken

 • 5.1 Beleidsstrategieën t.a.v. bevolkingsdaling
 • 5.2 Huidige en toekomstige investeringsstromen
 • 5.3 Coalities
Uitgelichte onderzoeken
 • Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 “Werken aan ontwerpkracht". Inventariseert huidige en toekomstige inzet van ruimtelijk ontwerp en betrokken partijen.
Bekijk hoofdstuk en onderzoeken