Bibliotheek

154
documenten
Bestuurskracht
Titel Document Auteur Thema
Responsieve regio. Pionieren met demografische transitie in Noord-Nederland Elles Bulder Bestuurskracht
Hoe regelen we de regio? Platform31 Bestuurskracht
Door het midden! Sjors de Vries en Daphne Koenders Bestuurskracht
De triomf van het dorp Daphne Koenders, Sjors de Vries en Joks Janssen Bestuurskracht
De crowd en de krimp Martijn Arnoldus Bestuurskracht
Leegte en ruimte. Over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland Bettina B. Bock Bestuurskracht
Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050? Jan Ritsema van Eck, Joost van Gemeren, Peter Zwaneveld en Corina Huisman Bestuurskracht
Nieuwsbrief KKNN (nr 10) KKNN Bestuurskracht
Participatie in het aardbevingsgebied Wout Gelderloos (De Wijkondernemer) m.m.v. Marjon Galema (NCG), Annemiek Lucas en Henk Jan Bierling (Platform31) Bestuurskracht
De dorpse doe-democratie Lotte Vermeij Bestuurskracht
Nederlandse grensregio's en de glazen muur met Duitsland en België Frits Bos en Wouter Hogervorst (CPB) Bestuurskracht
De Antistad - pionier van kleiner groeien Maurice Hermans Bestuurskracht
Beeld- en journalistiek verslag landelijke conferentie bevolkingsdaling 2 juni 2016 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland Bestuurskracht
Ondernemerskracht in krimpregio's Anne-Jo Visser, Tineke Lupi en Ruud Dorenbos Bestuurskracht
Jaarplan Kennisplatform Demografische Transitie Radboud Engbersen Bestuurskracht
Actieplan bevolkingsdaling Bestuurskracht
Anticipeerprogramma Zuid-Holland; Self-fulfilling prophecy? Janneke Rutgers Bestuurskracht
Brochure Parade van Plattelandskerken Wim Scholten (red.) Bestuurskracht
Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015 Judith Lekkerkerker e.a. Bestuurskracht
Barometer Krimp januari 2016 Wim Derks Bestuurskracht