Bibliotheek

690
documenten

Onderzoeken, beleidstukken en publicaties en verslagen rondom demografische transitie. Heeft u interessante items voor de bibliotheek, stuur deze dan naar info@vanmeernaarbeter.nl

Titel Document Auteur Thema
Zelfsturing 3.0 Jan Custers (red.) Bestuurskracht
Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven Annemarie Kok Bestuurskracht
Woningmarkt in Twente Jorrit Bakker Wonen
Kennisagenda 2017 Radboud Engbersen, Esther Slegh en Tineke Lupi Bestuurskracht
Buurtsupers: integrale interventie voor leefbaarheid, re-integratie en participatie Lucienne Berenschot Werken
Dorpsleven tussen stad en land Anja Steenbekkers, Lotte Vermeij en Pepijn van Houwelingen Bestuurskracht
Regionale verschillen in gebruik sociaal domeinvoorzieningen geduid Radboud Engbersen en Matthijs Uyterlinde Bestuurskracht
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg Judith Lekkerkerker en Peter Pelzer Bestuurskracht
De arbeidsmarkt in grensregio Nederland en Vlaanderen CBS en het Vlaamse Steunpunt Werk Werken
Doelmatig huisvesten Thomas K. Niaounakis, Bart L. van Hulst Onderwijs
Sturen op de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden Marieke Jonker-Verkaart en Tineke Lupi Wonen
Responsieve regio. Pionieren met demografische transitie in Noord-Nederland Elles Bulder Bestuurskracht
Hoe regelen we de regio? Platform31 Bestuurskracht
Door het midden! Sjors de Vries en Daphne Koenders Bestuurskracht
Landelijk gebied en leegstand Wageningen Environmental Research University & Research (Alterra) Ruimte
Verslag Krimpcafé Sterk Vrijwilligerswerk KKNN Vrije tijd
Essay: De emancipatie van de periferie Floris Alkemade ( Rijksbouwmeester) Ruimte
De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld Werken
De arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Nedersaksen Harry Bierings (CBS), Rita Hoffmeister (LSN), Laura Schiller (CBS), Clemens Schult (LSN), Johan van der Valk (CBS) Werken
Drentse Retailagenda 2016-2019 provincie Drenthe Werken